Hỏi đáp tên miền việt nam

Tên miền Việt Nam đăng ký tại IDVN  được bảo hộ như thế nào?

Tên miền Việt Nam đăng ký tại IDVN được bảo hộ bởi các văn bản pháp lý của Việt Nam. Tên miền hoàn toàn không có khả năng bị mất do hacker, virus hay do các sự cố từ khách hàng, v.v... Tên miền đã cấp cho chủ thể nào thuộc quyền của chủ thể đó. Chỉ có trường hợp sử dụng tên miền vào mục đích vi phạm pháp luật mới có thể dẫn đến trường hợp bị thu hồi tên miền.


 Tôi quên gia hạn tên miền Việt Nam thì làm sao?

- Một tháng trước khi dịch vụ hết hạn, bộ phận chăm sóc khách hàng của  IDVN bắt đầu nhắc nhở khách hàng gia hạn tên miền. Trong thời gian 1 tháng đó, nhân viên của IDVN sẽ nhắc nhở từ 3-4 lần.
Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng theo. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.
Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn, tên miền mới thực sự bị xóa. Khi đó, bất cứ người nào khác cũng có thể đăng ký tên miền này.

Tên miền tôi đã đăng ký từ nơi khác rồi, giờ chuyển về IDVN gia hạn được không?

Hoàn toàn được.
Tên miền đã đăng ký tại IDVN, nay tôi muốn chuyển đi được không?

Hoàn toàn được.
Bạn đến nơi muốn chuyển đến làm thủ tục, sau đó gửi quyết định cấp phát đến văn phòng IDVN, chúng tôi sẽ xác nhận để bạn chuyển đi.

Tôi muốn bán tên miền Việt Nam cho chủ thể khác?

Theo quy định hiện hành, tên miền Việt Nam không cho phép sang nhượng mua bán.

 

Quý khách có thể tìm hiểu dịch vụ tên miền của IDVN !