Hướng dẫn cấu hình Email với Mozila Thunderbird

Để cấu hình Email trên Mozila Thunderbird. Các bạn vào Host được tạo bởi idviet.com. Mục Email các bạn khởi tạo các địa chỉ Email sau đó mở chương trình Mozila Thunderbird ra

Bước 1: vào Tool Chọn Accout Setting như hình vẽ

Bước 2: Vào Acoout Actions chọn Add Mail Account như hình vẽ

Bước 3: Nhập thông tin địa chỉ Email và password sau đó chọn Continue

 

Bước 4: Chọn Pop3 bấm vào Manual config một bảng xuất hiện

Bước 5: Các bạn điền thông số tương ứng với Email của các bạn lưu ý phần đánh dấu đỏ ở hình vẽ

đối với tất cả các Email khách hàng của idviet.com các bạn cấu hình

Pop3: mai.yourdomain.com
SMTP: mai.yourdomain.com

Sau đó Bấm Create Accout rồi Finish

 

 

Bước 6: Hoàn tất và Re-test

 

Chúc các bạn thành công