Hướng dẫn sử dụng direct admin

DirectAdmin là 1 trong những giải pháp hosting control panel tốt nhất dành cho Linux. Bao gồm các chế độ dành cho người dùng, reseller và admin, cho phép quản lý và thực hiện các thao tác trên giao diện web.

Sử dụng thử DirectAdmin chế độ User: http://www.directadmin.com:2222 (user: demo_user, password: demo)

Một số đặc điểm của DirectAdmin:


E-mail Management:


 Cho phép tạo:  • POP3/Imap: tài khoản email dạng pop3 và imap
  • catch-all email: cho phép thiết lập mail offline
  • forwarder: Cho phép tạo alias, khi alias này nhận được email, sẽ gởi vào các địa chỉ được khai báo.
  • mail list: Tạo danh sách email cho từng nhóm
  • autoresponder: Tạo 1 email tự động trả lời khi nhận được email mới từ khách hàng.
  • Các bộ lọc email cho phép người dùng tuỳ ý điều chỉnh việc ngăn chặn mail rác, hoặc các địa chỉ không muốn nhận mail.


FTP Management: Cho phép tạo tài khoản FTP, tạo quyền truy cập cho từng user


 Khi tạo account mới ta thấy có 4 lựa chọn:


  • Domain: Cho phép tạo tài khoản mới có thư mục gốc là public_html
  • FTP: Cho phép tạo tài khoản mới có thư mục gốc là public_ftp
  • User: Mỗi tài khoản sau khi khởi tạo, hệ thống sẽ tự động tạo 1 thư mục riêng trùng với tên tài khoản làm thư mục gốc tại public_html.

DNS Management: Cho phép tạo, sửa, xoá record, mx và 1 số điều chỉnh liên quan đến DNS. (Lưu ý: DNS chỉ có tác dụng nếu tên miền của người dùng có name server tại Server này).


FrontPage Extensions: Hỗ trợ Microsoft Fontpage Extension.


Subdomain Management: quản lý, tạo ,xoá các subdomain.


 File Manager: giao diện dễ sử dụng, cho phép quản lý tất cả các dữ liệu của host (bao gồm cả email). Hỗ trợ các chức năng giống 1 chương trình ftp client (thay đổi quyền, upload, tạo/sửa/xoá file và thư mục, ….).


MySQL Database: Quản lý (tạo, sửa, xoá) database của host 


Site Backup: Đây là 1 phần quan trọng của DirectAdmin, nó cho phép backup và restore tất cả những gì User yêu cầu


Error Pages: Tạo các thông báo lỗi hiển thị khi website hoặc hosting gặp sự cố.


Directory Password Protection: Cho phép bảo mật thông tin, hiển thị các thư mục đang được bảo vệ.

 

Quý khách có thể tham khảo thêm chi tiết sử dụng DirectAdmin tại: http://www.site-helper.com/