Quyền lợi của đại lý

Quyền lợi của đại lý

1. Không ràng buộc thời gian

2. Phụ cấp tiền điện thoại

3. lương: 10% danh thu + thưởng khi đạt mức doanh số

4. Thưởng theo quý, theo năm

5. Được cung cấp các tài liệu + name card và hỗ trợ khác đi làm việc với đối tác

6. Được các chuyên gia của IDVN support chăm sóc khách hàng trong thời gian ban đầu và đào tạo cho CTV sau 1 tháng