Tư vấn lựa chọn tên miền

Tư vấn lựa chọn tên miền

Tư vấn lựa chọn tên miền hay.

A. Quy định đặt tên miền?

 

  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info).
  • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
  • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).

 

Chi tiết »
Biểu mẫu thủ tục đăng ký

Biểu mẫu thủ tục đăng ký

1. Thủ tục đăng ký tên miền .VN:

a. Đối với cá nhân:

- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký cá nhân đăng ký

- Hợp đòng đăng ký tên miền .VN

- Bản photo: Chứng minh thư nhân dân \ Hộ khẩu thường trú \ Hộ chiếu.


Chi tiết »
Quản lý tên miền

Quản lý tên miền

Quản lý tên miền

 Quý khách có thể tìm hiểu dịch vụ tên miền của IDVN !

Chi tiết »
Hỏi đáp tên miền việt nam

Hỏi đáp tên miền việt nam

Tên miền Việt Nam đăng ký tại IDVN được bảo hộ như thế nào?

Tên miền Việt Nam đăng ký tại IDVN được bảo hộ bởi các văn bản pháp lý của Việt Nam. Tên miền hoàn toàn không có khả năng bị mất do hacker, virus hay do các sự cố từ khách hàng, v.v... Tên miền đã cấp cho chủ thể nào thuộc quyền của chủ thể đó. Chỉ có trường hợp sử dụng tên miền vào mục đích vi phạm pháp luật mới có thể dẫn đến trường hợp bị thu hồi tên miền.


Chi tiết »
Hỏi đáp tên miền quốc tế

Hỏi đáp tên miền quốc tế

1. Tên miền là gì?

Tên miền ( Domain name ) là một tên dễ nhớ để gán cho một địa chỉ trên internet, thí dụ: YAHOO.COM, EBAY.COM, KYPERNET.COM, VNN.VN.... Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ ( gọi là Internet Protocol numbers ). Có thể hiểu tên miền nh ư là địa chỉ ( số nhà ) trên mạng Interrnet. Doanh nghiệp tham gia hoạt động trên mạng internet thì đăng ký một tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền riêng khẳng định vị trí, giúp khách hàng dễ tìm đến website của doanh nghiệp, vừa bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp trên Interrnet.


Chi tiết »
  • 1