Thương hiệu của chúng tôi

 1. Logo của chúng tôi  của chúng tôi là  viết tắt của  "IDea  Việt Nam"

Hãy sáng tạo trong suy nghĩ của mình, đưa ra những ý tưởng mang lại sự khác biệt, sự thuyết phục, sự nổi bật để hấp dẫn cho sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Hãy tự tin với ý tưởng của mình những người Việt Nam. Đó là chìa khóa mang lại thành công cho các bạn.
 2. Thông điệp của chúng tôi
  "Any Time, Any Where"

  • Hãy yên tâm vì chúng tôi có thể chia sẻ với quý khách bất cứ lúc nào và ở đâu.
  • Hãy để chúng tôi được phục vụ quý khách bất cứ khi nào quý khách cần dù quý khách ở đâu.