Web trường học

Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và đào tạo, gói website này cung cấp chức năng giới thiệu tổng thể toàn bộ quy trình đào tạo, vai trò và chức năng của trường, hỗ trợ quy trình quản lý thông tin học sinh, sinh viên trực tuyến, giúp giảm thiểu các quy trình, thủ tục… giao tiếp giữa nhà trường và học sinh, sinh viên. IDVN nhận thiết kế website các loại trường từ mầm non đến hệ Đại Học. · Web tra cứu điểm cho học sinh, sinh viên · Web đăng ký học trực tuyến · Web đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Quý khách lựa chọn các dịch vụ rồi bấm

Phản hồi khách hàng