Đặt mua
 

Thuê hosting

Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Khi bạn thuê một Web Hosting, điều đó cũng giống như bạn thuê một phòng trong một cao ốc để làm văn phòng hay trụ sở làm việc. IDVN đơn vị đi đầu về dịch vụ thuê hosting và lưu giữ website chuyên nghiệp . Hãy để chúng tôi mang những lợi ích không tưởng đến cho bạn một cách sớm nhất !

Reseller host

Reseller 4Reseller 3Reseller 2Reseller 1
1,399,000 VND/Tháng800,000 VND/Tháng620,000 VND/Tháng440,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 80 GB Băng thông: 200 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 80 Số lượng subdomain, email: 800 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

 


Dung lượng: 50 GB Băng thông: 120 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 50 Số lượng subdomain, email: 500 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

 


Dung lượng: 25 GB Băng thông:100 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 30 Số lượng subdomain, email: 300 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

 


Dung lượng: 10 GB Băng thông: 70 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 20 Số lượng subdomain, email: 200 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

Email server

ID Email Server PROID Email S3ID Email S2ID Email S1
690,000 VND/Tháng420,000 VND/Tháng280,000 VND/Tháng170,000 VND/Tháng

 


Dung lượng đĩa cứng: 50 GB Số lượng Email Online (POP3 account): không giới hạn Số lượng Email forwarder: không giới hạn Mail List: không giới hạn Check mail Webmail / MS Outlook: có

Đặt mua

 


Dung lượng đĩa cứng: 15 GB Số lượng Email Online (POP3 account): 120 Số lượng Email forwarder: 120 Mail List: 15 Check mail Webmail / MS Outlook: có

Đặt mua

 


Dung lượng đĩa cứng: 7 GB Số lượng Email Online (POP3 account): 70 Số lượng Email forwarder:70 Mail List: 10 Check mail Webmail / MS Outlook: có

Đặt mua

 


Dung lượng đĩa cứng: 5 GB Số lượng Email Online (POP3 account): 50 Số lượng Email forwarder: 50 Mail List: 3 Check mail Webmail / MS Outlook: có

Đặt mua

Hosting cá nhân

Cá nhân ++Cá nhân
58,000 VND/Tháng30,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 600 MB Băng thông: 15GB Email POP3/webmail: 20 Subdomain: 2 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 2 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 300 MB Băng thông: 5GB Email POP3/webmail: 10 Subdomain: 1 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 1 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Hosting lưu trữ chuyên dụng

Storage host #2Storage host #1
400,000 VND/Tháng170,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 30Gb Băng thông: 1000Gb Email POP3/webmail: yes FTP account: 25 Thanh toán : 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 15Gb Băng thông: 500Gb Email POP3/webmail: yes FTP account: 10 Thanh toán : 1 năm

Đặt mua

Joomla hosting cao cấp

Joomla TM Điện TửJoomla Doanh NghiệpJoomla Chuyên Nghiệp
350,000 VND/Tháng220,000 VND/Tháng130,000 VND/Tháng

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 5000MB Băng thông: 150GB FTP Account: 1 Email POP3/webmail: 1500 Subdomain: 90 Mysql 5, GD2: yes Mysql 5: 90 Hosting control panel: CPanel Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 3000MB Băng thông: 80GB FTP Account: 1 Email POP3/webmail: 500 Subdomain: 30 Mysql 5, GD2: yes Mysql 5: 12 Hosting control panel: CPanel Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 1500MB Băng thông: 50GB FTP Account: 1 Email POP3/webmail: 100 Subdomain: 10 Mysql 5, GD2: yes Mysql 5: 7 Hosting control panel: CPanel Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Hosting chất lượng cao

Pro 4Pro 3Pro 2Pro 1
350,000 VND/Tháng270,000 VND/Tháng180,000 VND/Tháng90,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 2.500 MB Băng thông: 100.000 MB Email POP3/webmail: 80 Subdomain: 20 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 20 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 1.000 MB Băng thông: 70GB Email POP3/webmail: 50 Subdomain: 10 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 10 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 400 MB Băng thông: 50.000 MB Email POP3/webmail: 20 Subdomain: 5 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 5 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 50 MB Băng thông: 10.000 MB Email POP3/webmail: 5 Subdomain: 1 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 1 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Hosting chuyên nghiệp

TM Điện TửDoanh NghiệpChuyên nghiệp
350,000 VND/Tháng230,000 VND/Tháng130,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 10.000 MB Băng thông: 150GB Email POP3/webmail: 1.500 Subdomain: 90 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 90 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 3000MB Băng thông: 80GB Email POP3/webmail: 500 Subdomain: 30 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 12 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 1500Mb Băng thông: 50Gb Email POP3/webmail: 100 Subdomain: 10 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 7 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Java hosting

Java 4Java 3Java 2Java 1
500,000 VND/Tháng360,000 VND/Tháng265,000 VND/Tháng180,000 VND/Tháng

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 5000 MB Băng thông: 80.000 MB Email POP3/webmail: 100 Subdomain: 20 FTP Account: 10 Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13: yes Mysql 5: 5 MSSQL 2005: 5 Control panel: Plesk 9.3 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 2500 MB Băng thông: 50.000 MB Email POP3/webmail: 80 Subdomain: 10 FTP Account: 7 Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13: yes Mysql 5: 4 MSSQL 2005: 4 Control panel: Plesk 9.3 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 1000 MB Băng thông: 30.000 MB Email POP3/webmail: 50 Subdomain: 5 FTP Account: 5 Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13: yes Mysql 5: 3 MSSQL 2005: 3 Control panel: Plesk 9.3 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 400 MB Băng thông: 20.000 MB Email POP3/webmail: 20 Subdomain: 3 FTP Account: 3 Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13: yes Mysql 5: 2 MSSQL 2005: 2 Control panel: Plesk 9.3 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Super host

Super Host #3Super Host #2Super Host #1
3,500,000 VND/Tháng1,200,000 VND/Tháng850,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 200 GB Băng thông: 1.000 GB Email POP3/webmail: 1.700 Subdomain: 100 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 5 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 50 GB Băng thông: 500 GB Email POP3/webmail: 1.600 Subdomain:50 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 10 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Dung lượng: 30 GB Băng thông: 200 GB Email POP3/webmail: 1.500 Subdomain: 10 PHP5 , GD2: yes MySQL5: 2 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Host siêu rẻ

Windows HostingLinux Hosting
40,000 VND/Tháng40,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 2Gb Băng thông: 20Gb Email POP3/webmail: 10 Subdomain: 5 FTP Account, CSDL: 1 x MySQL5 Ngôn ngữ hỗ trợ: .NET(v1.1,2.0,3.5) Controlpanel: Plesk Hệ thống Backup: Không Tốc độ Hosting: Tốt Hỗ trợ kỹ thuật: Không tiếp nhận kênh điện thoại. Hỗ trợ qua hệ thống idvietnam.net/congviec

Đặt mua

 


Dung lượng: 2Gb Băng thông: 20Gb Email POP3/webmail: 10 Subdomain: 5 FTP Account, CSDL: 1 x MySQL5 Ngôn ngữ hỗ trợ: PHP5 Controlpanel: DirectAdmin Hệ thống Backup: Không Tốc độ Hosting: Tốt Hỗ trợ kỹ thuật: Không tiếp nhận kênh điện thoại. Hỗ trợ qua hệ thống idvietnam.net/congviec

Đặt mua

Joomla hosting

Joomla Bán Chuyên NghiệpJoomla Cá Nhân ++Joomla Cá Nhân
80,000 VND/Tháng60,000 VND/Tháng30,000 VND/Tháng

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 850MB Băng thông: 20GB FTP Account: 1 Email POP3/webmail: 50 Subdomain: 3 Mysql 5, GD2: yes Mysql 5: 3 Hosting control panel: CPanel Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 600 MB Băng thông: 15GB FTP Account: 1 Email POP3/webmail: 20 Subdomain: 2 Mysql 5, GD2: yes Mysql 5: 1 Hosting control panel: CPanel Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

 


Server đặt tại: Việt Nam Dung lượng: 300 MB Băng thông: 5GB FTP Account: 1 Subdomain: 0 Email POP3/webmail: 100 Mysql 5, GD2: yes Mysql 5: 1 Hosting control panel: CPanel MSSQL 2005: 5 Backup: Hàng ngày Thanh toán: 1 năm

Đặt mua

Phản hồi khách hàng

Mr.tuân

Mr.tuân: "hosting của idvn tương đối ok, chạy nhanh, mượt, giá lại rẻ.Nói chung là ok, nhưng mà nhiều phần rối quá, cái nào ko có thì gỡ bớt xuống đi bạn ah ."