RSS của IDVN

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do IDVN cung cấp

Thuê hosting (http://www.idviet.com/Thue-hosting-rss37.rss)
Dịch vụ thiết kế (http://www.idviet.com/Dich-vu-thiet-ke-rss44.rss)
Thiết kế web (http://www.idviet.com/Thiet-ke-web-rss39.rss)
Dịch vụ SEO (http://www.idviet.com/Dich-vu-SEO-rss43.rss)
Dịch vụ quảng cáo online (http://www.idviet.com/Dich-vu-quang-cao-online-rss49.rss)
Dịch vụ in ấn (http://www.idviet.com/Dich-vu-in-an-rss46.rss)
Modul website (http://www.idviet.com/Modul-website-rss40.rss)
Dịch vụ quản trị website (http://www.idviet.com/Dich-vu-quan-tri-website-rss41.rss)
Dịch vụ máy chủ (http://www.idviet.com/Dich-vu-may-chu-rss45.rss)
Tin tức sự kiện (http://www.idviet.com/Tin-tuc-su-kien-82rss.rss)
Điều khoản thanh toán (http://www.idviet.com/Dieu-khoan-thanh-toan-73rss.rss)
Chính sách đại lý (http://www.idviet.com/Chinh-sach-dai-ly-72rss.rss)
Website dịch vụ, giáo dục, đào tạo (http://www.idviet.com/Website-dich-vu-giao-duc-dao-tao-66rss.rss)
Hệ thống TMĐT (http://www.idviet.com/He-thong-TMDT-70rss.rss)
Sản phẩm thiết kế (http://www.idviet.com/San-pham-thiet-ke-71rss.rss)
Quy định bảo mật (http://www.idviet.com/Quy-dinh-bao-mat-74rss.rss)
Chỉ dẫn khách hàng (http://www.idviet.com/Chi-dan-khach-hang-75rss.rss)
Web design (http://www.idviet.com/Web-design-76rss.rss)
Tên miền (http://www.idviet.com/Ten-mien-77rss.rss)
Server (http://www.idviet.com/Server-79rss.rss)
Phần mềm giải pháp (http://www.idviet.com/Phan-mem-giai-phap-80rss.rss)
Tin khuyến mại (http://www.idviet.com/Tin-khuyen-mai-81rss.rss)
Dịch vụ in ấn (http://www.idviet.com/Dich-vu-in-an-84rss.rss)
Seo (http://www.idviet.com/Seo-85rss.rss)
Thương mại điện tử (http://www.idviet.com/Thuong-mai-dien-tu-86rss.rss)
Website giới thiệu công ty sản xuất (http://www.idviet.com/Website-gioi-thieu-cong-ty-san-xuat-87rss.rss)
Văn bản pháp lý (http://www.idviet.com/Van-ban-phap-ly-88rss.rss)

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ IDVN.

IDVN có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.